پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

آسیب پذیری بحرانی (CVE-2021-1675) در Print Spooler (spoolsv.exe) با نام “PrintNightmare”