پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

آسیب پذیری حیاتی D-Link اجازه می دهد تا مهاجمان کد دلخواه را اجرا کرده و اطلاعات حساس را بدست آورند