پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

آسیب پذیری خطرناک محصولات SIMATIC WinCC ، SIMATIC PCS7 و SIMATIC TIA Portal