پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

آسیب پذیری های جدید Zero-day در Microsoft Exchange با امکان اجرای کد از راه دور و سرقت اطلاعات