پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

آلودگی هزاران رایانه توسط بدافزار Nodersok/ Divergent