پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

استفاده بدافزار جدید Python از سرورهای VMware ESXi به عنوان backdoor