پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

افزونه های کروم با یک میلیون بار نصب، عناوین و نتایج جستجوهای سیستم قربانی را به سرقت می برند. اما این موضوع چیزی بیش از سرقت است