پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

انتشار ابزار رمزگشا، برای قربانیان باج افزار GandCrab توسط ESET