پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

انتشار وصله امنیتی سه شنبه مایکروسافت : رفع حدود 70 اشکال موجود (شامل 20 وصله حیاتی و مهم)