پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

انتشار وصله های امنیتی سه شنبه های مایکروسافت ماه May 2023 و رفع 3 آسیب پذیری Zero-day