پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

انتشار وصله های امنیتی ماه اکتبر 2023 توسط مایکروسافت و رفع 104 آسیب پذیری