پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

انتشار وصله های امنیتی ماه سپتامبر 2023 مایکروسافت و رفع 59 آسیب پذیری