پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

انتشار وصله های امنیتی ماه ژوئن 2020 مایکروسافت، پوشش 129 آسیب پذیری