پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

انتشار پچ امنیتی برای 4 آسیب پذیری Zero-day در سرور Exchange