پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

انتشار یک وصله به روز رسانی امنیتی مهم و اضطراری توسط مایکروسافت