پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

انواع فایل هایی که بیشتر مورد حمله باج افزارها قرار می گیرند