پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

اولین آپدیت سه شنبه های مایکروسافت در سال 2023( ماه ژانویه) منتشر شد.