پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

این تهدید برد کامپیوتر شما را می سوزاند:Dark Purple ‘USB Killer’