پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

باج افزار BlackMatter پس از shut down، قربانیان را به LockBit منتقل می کند.