پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

باج افزار Clop بازگشته است و در یک ماه تعداد زیادی قربانی مهم می گیرد