پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

باز هم حمله باج افزاری، باج افزار جدید Big Head