پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

بدافزار FinFisher ، ویندوز Boot Manager را به وسلیه UEFI bootkit هک می کند.