پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

بروزرسانی اضطراری Google Chrome جهت رفع آسیب پذیری Zero-day مورد استفاده در حملات، منتشر شد.