پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

بروزرسانی امنیتی سه شنبه ماه می 2022مایکروسافت (سه آسیب پذیری روز صفر و در مجموع 75 نقص را برطرف می کند.)