پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

بروز رسانی امنیتی سه شنبه ماه نوامبر مایکروسافت 2021(6 آسیب پذیری Zero-day ازجمله آسیب پذیری Exchange و در مجموع 55 آسیب پذیری را برطرف می کند)