پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

به روز رسانی سه شنبه های ماه نوامبر 2023 مایکروسافت منتشر شد. رفع 5 آسیب پذیری Zero-day