پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

حدود 2000 سرور Citrix NetScaler طی یک عملیات هک تبدیل به Backdoor شده اند!