پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

حملات باج افزار Hakbit با استفاده از Guloader و پیوستهای مخرب اکسل