پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

حملات همچنان از طریق Exchange وصله نشده، ادامه دارد (باج افزار BlackByte 2.0)