پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

حمله باج افزاری جدید و جهانی شبیه به باج افزار wannacry – خبر تکمیلی