پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

درسی که educrypt ransomware به قربانیان در مورد امنیت اینترنت می آموزد