پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

درصورتي كه با حمله باج افزار مواجه و آلوده شديم چكار كنيم ؟