پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

در میان ترس جهانی از باج افزار Wannacry، نوبت به باج افزار XData رسید.