پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

رفع آسیب پذیری Zero-day در کروم توسط گوگل، این آسیب پذیری به صورت گسترده مورد بهره برداری قرار گرفته است.