پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

رفع 10 مورد آسیب پذیری حیاتی در به روزسانی امنیتی ماه فوریه 2020 مایکروسافت- بهمن 98