پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

روشی جدید که به مهاجمان اجازه می دهد تا آسیب پذیری ها را به Source Code تزریق کنند. (Trojan Source)