پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

روش فیشینگ غیر مستقیم با استفاده از نرم افزار دسترسی از راه دور، احراز هویت چند عاملی (MFA) را دور میزند.