پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

شیوع بدافزار ZooPark که کاربران تلگرام ایران و خاورمیانه را مورد هدف قرار داده است!