پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

فعالسازی وصله رفع آسیب پذیری CVE-2023-32019 برای همه توسط مایکروسافت