پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

مایکروسافت وصله های امنیتی سه شنبه ماه November 2022 را منتشر کرد.