پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

مایکروسافت کلیدهای SSH ناامن را برای مشتریان Azure DevOps غیر فعال می کند.