پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

مبارزه با نرم افزارهای مخرب از طریق اسکنر UEFI، UEFI چیست؟