پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

مصاحبه ی اختصاصی با کارشناس ESET در خصوص کلید رمزگشایی باج افزار Teslacrypt