پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

موج دیگری از بدافزارها اروپا را درگیر ساخت، این بدافزار عمدتا به دانلود باج افزار Locky مبادرت می ورزد.