پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

نادیده گرفتن سایر تهدیدات اینترنتی از جمله بات نت ها، تحت تاثیر پوشش گسترده باج افزارهای اخیر