پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

نگرانیها و ادعاهای گمراه کننده بابت جاسوسی بودن نرم افزار ایرانی تشخیص ویروس COVID-19