پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

هشدار امنیتی در خصوص آسیب پذیری بحرانی در OpenSSL (همه کاربران در معرض تهدید جدی هستند)