پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

هشدار !!! وجود چند آسیب پذیری در TP-link ، Apache و Oracle که به صورت گسترده مورد بهره برداری قرار گرفته اند.