پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

هکرها در حال استفاده از یک PowerShell Backdoor مخفی جدید، برای حمله به اهداف قابل توجهی هستند.