پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

وجود آسیب پذیری حیاتی RCE در بیش از 300 هزار دستگاه فایروال Fortinet